Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Hạng mục thiết kế
2010
Thông tin khách hàng

Nextra là một nhãn hiệu phân bón đặc biệt chuyên dùng  nhằm xử lý ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, xử lý đất bị nhiễm mặn, ngăn chặn các độc tố cho cây trồng.

Thông tin dự án

Phân bón Nextra là dòng phân bón tăng khả năng phát triển bộ rễ và tăng cường đẻ nhánh hữu hiệu, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, xử lý đất bị nhiễm mặn, ngăn chặn các độc tố làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây; đồng thời giúp cải tạo đất đai thoái hóa bạc màu trở thành đất đai màu mỡ và phì nhiêu.

Trong dự án này, Bigsouth đã triển khai thành công dự án thiết kế bao bì phân bón Nextra cho khách hàng.