BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu, được thành lập từ năm 1985 tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam hiện nay, BNI có gần 100 Chapter và trên 3000 thành viên. Sự kiện kết nối kinh doanh chuyên nghiệp của Bizlink chapter được tổ chức thường niên và định kỳ vào sáng […]