Quay phim quảng cáo chuyên nghiệp hay còn gọi là sản xuất TVC quảng cáo (Television Commercial) là phim quảng cáo truyền hình, một dạng phim, hay tiết mục được dàn dựng sản xuất, quảng bá trên những phương tiện truyền thông đại chúng, như: Trên truyền hình, trên các màn hình LCD – LED quảng cáo, quảng cáo […]