Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Chuẩn hóa logo và nhận diện Tekurrency Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Chuẩn hóa logo
  • Xây dựng cẩm nang quản trị logo
  • Thiết kế nhận diện Tekurrency: company profile
Năm 2018
Thông tin khách hàng

Chuẩn hóa logo và nhận diện Tekurrency

Thông tin dự án

Chuẩn hóa logo và nhận diện Tekurrency

Thiết kế nhận diện thương hiệu khác

Xem các dự án khác