Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Chuẩn hóa thiết kế logo Kim Hạnh Jewelry Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Chuẩn hóa thiết kế logo Kim Hạnh Jewelry
  • Thiết kế nhận diện thương hiệu Kim Hạnh Jewelry
  • In ấn tài liệu marketing
Năm 2020
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án

Updating