Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thông tin khách hàng

CML Training Group

Giúp cho khách hàng – cá nhân hình thành những kỹ năng, kiến thức và những giá trị cuộc sống để thành công và hạnh phúc hơn. Xây dựng và hoàn thiện văn hóa, tinh thần đồng đội để phát triển bền vững và trở nên hiệu quả hơn trong hoạt động. Không ngừng hoàn thiện công nghệ đào tạo và huấn luyện của công ty để đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Quan tâm và nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty. Tôn trọng bản sắc cá nhân, trân trọng mọi sự đóng góp không phân biệt lớn nhỏ của mỗi thành viên. Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nếp sống văn minh, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Giúp mỗi cá nhân phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện nhân cách.

Thông tin dự án

Ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển hình ảnh thương hiệu, CML Training Group đã đặt Bigsouth thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, CML Training Group quyết tâm trở thành một thương hiệu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam.

Thiết kế nhận diện thương hiệu khác

Xem các dự án khác