Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thông tin khách hàng

Tư vấn GeoViệt chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và đào tạo xây dựng năng lực trong các lĩnh vực công nghệ địa tin học, nghiên cứu đô thị và vùng lãnh thổ, quy hoạch quản lý tài nguyên và môi trường cũng như hỗ trợ phân tích kinh doanh và quản lý dự án.

Thông tin dự án

Trong dự án này, Bigsouth đã triển khai thiết kế thành công Logo và ấn phẩm văn phòng cho Geoviet và được khách hàng đánh giá rất cao.