Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì lạp xưởng Vĩnh Thạnh Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế bao bì lạp xưởng Vĩnh Thạnh - lạp xưởng Heo
  • Thiết kế bao bì lạp xưởng Vĩnh Thạnh - lạp xưởng Bò
  • Thiết kế bao bì lạp xưởng Vĩnh Thạnh - lạp xưởng Tôm
Năm 2017
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Thiết kế bao bì lạp xưởng Vĩnh Thạnh
Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì thực phẩm tại đây:

Thực phẩm đông lạnh khác

Xem các dự án khác