Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế nhãn phân bón SBC – Bộ Lúa Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế concept nhận diện thương hiệu phân bón SBC
  • Thiết kế nhãn phân bón SBC - Bộ Lúa
  • In ấn nhãn phân bón
  • Thiết kế backdrop và brochure giới thiệu sản phẩm Bộ Lúa SBC
Năm 2020
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án