Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Chuẩn hóa và quản trị logo Tech & Trade Initiative Tank Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
2019
Thông tin khách hàng

Tech & Trade Initiative Tank Co., Ltd. là công ty công nghệ với thị trường tập trung ở châu Á, trụ sở đặt tại Việt Nam và chuyên sâu trong 3 lĩnh vực: Công nghệ cao, các dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm sinh thái trong ngành Thủy sản, Trồng trọt và Chăn nuôi; Các công nghệ và sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực Y tế; Công nghệ RF Safe Stop.

Thông tin dự án