Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bộ Sales Kit INTA Khởi động dự án của bạn

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH Kế toán Quốc tế (INTA) được thành lập từ năm 2010 bởi những thành viên có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các công ty kiểm toán quốc tế Big Four.

 

Thông tin dự án

Trong dự án này, Bigsouth đảm nhiệm việc thiết kế bộ Sales Kit cho INTA, cụ thể là thiết kế Profile và book office văn phòng cho Công ty TNHH Kế toán Quốc tế (INTA).