Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế Company Profile KIZUNA Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
2016
Thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Kizuna JV chuyên cung cấp nhà xưởng xây sẵn cho thuê và các dịch vụ phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin dự án

Đồng hành cùng dự án lần này, Bigsouth đảm nhiệm việc thiết kế tài liệu bán hàng cho Công ty Cổ phần Kizuna JV, cụ thể là thiết kế Company Profile.