Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế nhận diện thương hiệu phân bón Bình Điền Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Xây dựng kiến trúc thương hiệu
  • Xây dựng kiến trúc sản phẩm
  • Chuẩn hóa logo phân bón Đầu Trâu
  • Tái thiết kế nhận diện thương hiệu phân bón Bình Điền
  • Viết cẩm nang quản trị nhận diện thương hiệu
  • Chụp hình quảng cáo
  • Thiết kế nhận diện bao bì sản phẩm
Năm 2018
Thông tin khách hàng

Ra đời từ năm 1973, Công Ty PB Bình Điền luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành SX phân bón trong cả nước. Đến nay, Bigsouth luôn là đơn vị đồng hành cùng Bình Điền xây dựng thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Không chỉ thiết kế nhận diện thương hiệu, ấn phẩm quảng cáo và phim quảng cáo, Bigsouth còn thiết kế nhiều dòng bao bì sản phẩm cho thương hiệu phân bón Đầu Trâu.

Thông tin dự án

Năm 2018, Bigsouth đã triển khai thành công dự án tái thiết kế nhận diện phân bón Bình Điền. Không chỉ thiết kế nhận diện, Bigsouth đã đồng hành cùng phân bón Đầu Trâu để xây dựng và chuẩn hóa lại kiến trúc thương hiệu, kiến trúc sản phẩm. Từ đó, thiết kế nhiều dòng bao bì sản phẩm mới cho thương hiệu. Đến nay, Bigsouth vẫn liên tục là đơn vị được phân bón Đầu Trâu tin tưởng trong việc thiết kế bao bì, quay phim quảng cáo cho thương hiệu.