Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế profile ADAC Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
2017
Thông tin khách hàng

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon (ADAC)
Là một trong những Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ thẩm định giá, tư vấn thuế, kiểm toán, mua bán sát nhập doanh nghiệp và đào tạo các hoạt động tài chính cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin dự án

Phân tích từ chính lĩnh vực kinh doanh của ADAC – ngành kế toán kiểm toán, đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự nguyên tắc, chính xác và chính trực, do vậy khi triển khai định hướng ý tưởng cho dự án này chúng tôi xây dựng theo hướng đơn giản bằng việc sử dụng font chữ rõ ràng, layout sử dụng hình vuông hoặc hình chữ nhật, là những hình khối đại diện cho sự ngăn nắp, kỷ luật, nghiêm túc. Tổng thể thiết kế profile ADAC không phô trương hay tráng lệ như những cuốn hồ sơ năng lực các lĩnh vực khác mà nó chứa đựng sự đơn giản, tinh tế cần thiết. Dự án đã nhận được nhiều lời khen từ phía khách hàng.