Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì chả cua bể Đôi Đũa Vàng Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế logo Đôi Đũa Vàng
  • Thiết kế bao bì chả cua bể Đôi Đũa Vàng
  • Chụp hình sản phẩm
Năm 2018
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án

Updating

Thực phẩm đông lạnh khác

Xem các dự án khác