Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì thực phẩm Thái Sơn Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
 • Thiết kế bao bì thực phẩm Thái Sơn
 • Thiết kế bao bì các loại hạt
  - Hạt dưa Thái Sơn
  - Hạt bí Thái Sơn
  - Hạt hướng dương Thái Sơn
 • Thiết kế nhãn hạt dinh dưỡng
  - Nhãn hạt macca
  - Nhãn hạt điều
  - Nhãn hạt bí
  - Nhãn hạt dưa
Năm 2020
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Thiết kế bao bì thực phẩm Thái Sơn
Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì tại đây:

Hàng tiêu dùng khác

Xem các dự án khác