Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì yến sào NCK Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế logo yến sào NCK
  • Thiết kế bao bì yến sào NCK
  • Thiết kế nhận diện thương hiệu yến sào NCK
Năm 2019
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì tại đây: