Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế logo STD&D Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
Năm 2012
Thông tin khách hàng

STD&D chuyên sâu trong lĩnh vực cung ứng các Chi tiết truyền động. Để khẳng định thêm nữa sự lớn mạnh của mình, Bigsouth đã xây dựng thành công 1 hình ảnh thương hiệu Chuyên nghiệp, Độc đáoTin cậy.

Thông tin dự án

Thương hiệu STD&D chuyên sâu trong lĩnh vực cung ứng các chi tiết truyền động. Để khẳng định thêm nữa sự lớn mạnh của mình, Bigsouth đã xây dựng thành công 1 hình ảnh thương hiệu Chuyên nghiệp, Độc đáo và Tin cậy.

Trong dự án này, Bigsouth đảm nhận vai trò tư vấn và thiết kế hệ thống hình ảnh thương hiệu STD&D với tiêu chí đơn giản, hiện đại và phù hợp với lĩnh vực công nghiệp.