Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế nhãn phân bón SBC – Thuốc trừ bệnh Rovia Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế concept bao bì phân bón SBC
  • Thiết kế nhãn thuốc trừ bệnh Rovia
  • Thiết kế nhãn thuốc trừ bệnh Tetramycin
  • Thiết kế brochure giới thiệu sản phẩm
  • In ấn nhãn thuốc và brochure
Năm 2020
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án

Updating