Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế company profile Đạt Hoàng Khởi động dự án của bạn

Thông tin khách hàng

Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Đạt Hoàng kinh doanh trong các lĩnh vực:

  • Tư vấn qui hoạch : Qui hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các huyện thị; Qui hoạch xây dựng tổng thể và chi tiết các khu/cụm công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch - thương mại - dịch vụ, khu hành chính...
Thông tin dự án

Đồng hành cùng dự án lần này, Bigsouth đảm nhiệm việc thiết kế tài liệu bán hàng cho Đạt Hoàng. Cụ thể là thiết kế company profile và đảm nhiệm luôn việc thiết kế báo cáo thường niên của tập đoàn.