Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì sữa chua sấy Yumi Yumi Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế logo sữa chua sấy Yumi Yumi
  • Thiết kế bao bì sữa chua sấy Yumi Yumi
Năm 2018
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Thiết kế bao bì khác

Xem các dự án khác