Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì Trà Hà Thái Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế bao bì Trà Hà Thái
  • Thiết kế bao bì Hà Thái Trà
Năm 2015
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì tại đây: