Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì trà khổ qua She Via Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế bao bì trà khổ qua She Via - dòng nội địa
  • Thiết kế bao bì trà khổ qua She Via - dòng xuất khẩu
Năm 2019
Thông tin khách hàng
Thông tin dự án

Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì tại đây: