Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì Trà Tiến Vua Ha Thai Tea Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế concept bao bì Trà Tiến Vua cho thương hiệu Trà Hà Thái (Ha Thai Tea)
  • Thiết kế bao bì Trà Tiến Vua
Năm 2017
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án

Updating