Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế bao bì trà khổ qua She Via Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Thiết kế bao bì thực phẩm
  • Chụp hình sản phẩm
Năm 2019
Thông tin khách hàng

Updating

Thông tin dự án

Xem thêm clip dự án thiết kế bao bì đồ uống tại đây:

Updating

Hàng tiêu dùng khác

Xem các dự án khác