Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Thiết kế logo sinh học Biotech Khởi động dự án của bạn

Thông tin khách hàng

Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean - Blue Planet Labs USA là chế phẩm sinh học/ vi sinh xử lý môi trường tiên tiến nhất, an toàn, thân thiện với môi trường

Thông tin dự án

Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean – Blue Planet Labs USA là chế phẩm sinh học/ vi sinh xử lý môi trường tiên tiến nhất, an toàn, thân thiện với môi trường.

Trong dự án này, Bigsouth phụ trách thiết kế Logo Biotech và bộ hệ thống nhận diện nhằm giúp tôn vinh giá trị của thương hiệu Biotech.