Hãy xem CHÚNG TÔI
làm được gì

Chuẩn hóa thiết kế logo tin học Thành Nhân Khởi động dự án của bạn

Hạng mục thiết kế
  • Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức độ cao và vững chắc trên mọi mặt nên luôn chiếm được sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh bởi các chính sách, cam kết, dịch vụ…và "giải pháp công nghệ thông tin toàn diện" cho doanh nghiệp mà rất nhiều công ty máy tính khác không làm được.

    Ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển hình ảnh thương hiệu, Thành Nhân Computer đã đặt Bigsouth thiết kế  toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, luôn phấn đấu trở thành trung tâm tin học không chỉ chất lượng mà còn uy tín, chuyên nghiệp.

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức độ cao và vững chắc trên mọi mặt nên luôn chiếm được sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh bởi các chính sách, cam kết, dịch vụ…và "giải pháp công nghệ thông tin toàn diện" cho doanh nghiệp mà rất nhiều công ty máy tính khác không làm được.

Ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển hình ảnh thương hiệu, Thành Nhân Computer đã đặt Bigsouth thiết kế  toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, luôn phấn đấu trở thành trung tâm tin học không chỉ chất lượng mà còn uy tín, chuyên nghiệp.

Thông tin dự án

Updating soon