Tất cả mọi ông lớn đều từ bắt đầu bằng những công việc kinh doanh rất nhỏ mà rất ít người biết đến. Qua thời gian cùng với kiến thức thương hiệu, cùng sự đồng hành của các đơn vị xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, doanh nghiệp bé tí ngày nào đã trở […]